Eeuwenoude wijsheid

De Bhagavad Gita   •   September 2018

D

e Nieuwe Yogaschool in Amsterdam is een van de vele yogascholen in Amsterdam. Toch onderscheidt deze school zich door hun uitgebreide lesaanbod. Deze school geeft les in al de drie pijlers van Yoga namelijk, de asana's (bewegingen), ademhalingstechnieken en meditatie.

Sinds dit jaar is er een Bhagavad Gita studiegroep. Hierin worden de 18 hoofdstukken uit dit episch gedicht besproken, geduid en bediscussieerd. We gebruiken hiervoor de transitie teksten van Sat Shree, een Amerikaanse guru. Hij legt de 800 verzen van De Gita helder uit en plaatst ze in deze tijd zodat ze door yogi's (beoefenaars van Yoga) toe te passen zijn in hun dagelijks leven.

Zin in vorm heeft deze teksten ge-lay-out in drie delen. Deze boeken worden gebruikt tijdens de les en zijn zo opgezet dat de student in de brede kantlijn aantekeningen kan maken.

  • Invulbaar PDF-formulier